Maasdijkseweg 113, 2291 PJ Wateringen

Kaswoningen

K

assen bouwen is een specialisme dat ook prima kan worden ingezet in de woningbouw. Of beter gezegd in een kas kun je prima wonen. Als je maar de nodige isolatie aanbrengt in de vorm van dubbele ramen.

Nobutec bouwde in Culemborg tussen 2006 en 2009 11 energiezuinige woonkassen of wel kaswoningen. Omdat kassen per definitie doorzichtig en leeg zijn werden er kamers met houten wanden in gebouwd en kwam er ook een stenen erker. Op het kasdek kwamen ook zonnecollectoren voor het warme water en zonnepanelen voor de stroom.

Omdat het in principe een kasconstructie is werd ook de normale dekbeluchting ingebouwd, bediend met de standaardmotor, die we ook in de kassenbouw gebruiken. Daardoor kunnen de ramen open en is er direct contact met de buitenlucht. De woningen grenzen aan een waterwingebied en dus is de natuur zo altijd nabij. Woonkassen hebben voor Nobutec dus geen geheimen meer.

Wist u dat?

Kassenbouwer Ron van der Burg is zรณ gefascineerd door glas dat hij nu zelf in een kaswoning woont.